نمایه سازی تمامی مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا
1401/01/29
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، امور مالی ، تجارت ، بانک ، اقتصاد و حسابداری روز شنبه 21 خرداد 1401  تحت حمایت سیویلیکا در شهر کلن -آلمان برگزار می شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد ، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل ، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید .


کداختصاصی کنفرانس: MFTCONF12


حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)، اقتصاد و دارائی، حسابداری، تجارت، مدیریت و حسابداری

برگزار کننده:  تحت حمایت سیویلیکا